Platby SIPO

12.04.2017 08:55

Jak je to s poplatkem u plateb provedených prostřednictvím SIPO?

Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, zkráceně SIPO, je služba České pošty, zcela běžně využívaná mnoha obyvateli ČR na úhrady pravidelných plateb spojených zejména s bydlením, jako např. platby za elektřinu, plyn, vodné-stočné, telefon apod. Výhodou pro plátce je úspora času s vyřizováním těchto plateb a pro některé i úspora peněz, a to především úsporou poplatků za odchozí platby z bankovního účtu, neboť SIPO sdruží všechny tyto platby do jediné. V této souvislosti je ale třeba připomenout, že Česká pošta tuto službu nedělá pochopitelně zadarmo, ale za poplatek, který hradí organizace, pro niž je platba určena (inkasována).  V praxi to lze zrealizovat v zásadě dvěma způsoby, jejichž ekonomickou výhodnost je potřeba zvážit.

  • První možností je, že SVJ nebo bytové družstvo uzavře jako organizace smlouvu o inkasování plateb SIPO s Českou poštou. Poplatek účtovaný za tuto službu je 3,10 Kč a 3,40 Kč, za položku předepsanou k inkasu a dále paušál 200,-Kč/měsíc pro organizace mající méně než 100 předpisů začleněných do SIPO v inkasním měsíci. Dále je potřeba počítat s určitými náklady na administraci těchto plateb, ať už ji bude provádět SVJ samo, nebo firma pověřená správou domu. V případě zvolení této možnosti, se ale výše uvedená výhoda úspory peněz pro plátce (vlastníka bytu, družstevníka) vytrácí, neboť sice na jedné straně jako plátce ušetří poplatek za odchozí platbu z bankovního účtu, ale na straně druhé se musí jako člen SVJ podílet na úhradě nákladů SVJ (tedy i nákladů spojených se službou SIPO).
  • Druhou možností je pověřit správou domu firmu, která má uzavřenou smlouvu o inkasování plateb SIPO s Českou poštou a může tuto službu zprostředkovat i SVJ či bytovému družstvu. Takový správce sice nemusí platit paušál 200,-Kč měsíčně (viz. bod 1), neboť bude mít pravděpodobně více než 100 předpisů začleněných do SIPO. Otázkou však zůstává, zdali si správce tento poplatek strhne z provedených plateb přes SIPO.

Jeden z možných důvodů pro využití SIPO, jako způsobu platby do SVJ, může být i určitý počet obyvatel v domě, kteří nemají vlastní bankovní účet (především senioři) a platba přes SIPO je pro ně vhodnou a finančně dostupnou alternativou. K tomu je však třeba uvést, že Česká pošta  zpoplatnila doručování rozpisů SIPO částkou 5,-Kč. Naproti tomu čistě z finančního hlediska nejvýhodnějším řešením je zřízení bankovního účtu (jak pro plátce, tak pro SVJ) u bankovního ústavu, který neúčtuje žádné nebo minimální bankovní poplatky za obratové položky na účtu. V tomto případě jsou totiž veškeré převody peněz mezi SVJ či bytovým družstvem a jeho členy v podstatě zadarmo.

 

 

Provozní doba       

Kancelář Hakenova 744, Stráž nad Nisou:

Úřední dny:

Po, St   8.00 - 12.00 hod. 

           13.00 - 17.00 hod. 

Neúřední dny:

Út, Čt    8.00 - 15.00 hod

Pá        8.00 - 14.00 hod.

Kancelář Na Pískovně 668, Liberec 14:

St      15.00 - 17.00 hod.

Kancelář Podlesí 548, Hodkovice nad Mohelkou:

Vždy první středa v měsíci:     15.00 - 17.00 hod.

 

Před návštěvou naší kanceláře si nejprve prosím ověřte telefonicky naši přítomnost  s ohledem na možný home office.

Jestliže Vám žádný z uvedených časů nevyhovuje,  kontaktujte nás a domluvíme si individuální termín.

 

V případě havárie nás můžete kontaktovat kdykoliv na některém z mobilních telefoních čísel.