LORETA - správa nemovitostí

 

 

 

Provádíme veškerý servis spojený se správou a údržbou budov, domů, bytů, nebytových prostor.

Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení - starosti o správu Vaší nemovitosti přenechejte nám.

Vyzkoušejte internetový přístup k informacím o Vašich bytových či nebytových jednotkách. Kdykoliv a odkukoliv tak máte nejdůležitější informace k dispozici (výpočtový list, pasport, vývoj plateb apod.). Tuto službu poskytujeme v rámci správy bezplatně.

Demo služba naleznete na:

http://ssbnet.starlit.cz/ssbnet/index.php

 

Co Vám nabízíme:

 • vedení podvojného účetnictví
 • vedení veškeré evidence dat domu, bytů a osob vlastníka v programu SSB2000
 • založení a vedení internetových stránek domu na stránkách www.sousede.cz
 • internetový přístup k údajům bytu vlastníka (výpočtové listy, plochy bytu, provedené platby apod.)
 • zpracování evidenčních listů pro jednotlivé vlastníky
 • výpočet, evidence  záloh za služby a příspěvku na správu domu a pozemku (fond oprav)
 • roční vyúčtování služeb spojených s bydlení v dohodnutých termínech a metodou odsouhlasenou vlastníkem
 • vedení účtu vlastníka a zajištění bankovního platebního styku a toku hotovosti
 • pomoc při pořádání  shromáždění vlastníků, případně i účast správce  (kontrola počtu osob, odsouhlasení způsobu vyúčtování, plány oprav, seznámení s pohybem na fondu oprav apod.)
 • zajišťujeme registraci a změny v rejstříku společenství
 • prostřednictvím právního zástupce vymáháme pohledávky společenství
 • zajišťujeme cenové nabídky na jednotlivé požadované práce
 • veškeré opravy zadáváme dle pokynu vlastníků, na základě rozhodnutí výboru SVJ, předsedy SVJ nebo shromáždění
 • 24 hodinová havarijní služba
 • smluvně zajistíme provoz veškerých technických zařízení a vybavení domu
 • smluvně zajistíme úřední ověření bytových vodoměrů a měřící techniky
 • provádíme dle pokynů vlastníka všechny periodické revize technických zařízení
 • smluvně zajistíme technickou přípravu a projektovou dokumentaci při generálních opravách
 • smluvně zajistíme dodávku veškerých služeb spojených s bydlením
 • smluvně zajišťujeme dům z hlediska požární bezpečnosti
 • jednáme jménem vlastníka s finančním úřadem, stavebním úřadem, hygienou apod.
 • na základě pokynu společenství zajistíme pojištění domu
 • smluvně provedeme přiznání daně z nemovitosti pro jednotlivé vlastníky bytů
 • smluvně zajistíme úklid sněhu a zimní údržbu chodníků
 • veškeré další služby a činnosti dle vzájemné dohody
 
 • Cena za správu je stanovena v závislosti na počtu jednotek v domě.


Správu domu zajišťujeme V Liberci a okolních městech (Hodkovice nad Mohelkou, Stráž nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Raspenava, Frýdlant v Čechách, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Bedřichov). Dále nabízíme dálkovou správu, kdye je součástí správy vedení účetnictví, evidence vlastníků a bydlících osob, předpis záloh a příspěvku na správu domu, provádíme vyúčtování služeb a upozorňujeme na změny v legislativě.

Máte zájem o dálkovou správu? I tuto Vám nabízíme ať už jste z jakéhokoliv koutu naší republiky.

Spravované jednotky

Spravované domy

Vzdušná 61 Vzdušná 62 Ruprechtická 415/37 Klostermannova 434 + 883 Klostermannova 450/1 Lesní 681/13 Vrbova 735 Zborovská 788/4 Zborovská 826 Zborovská...

Provozní doba       

Kancelář Hakenova 744, Stráž nad Nisou:

Úřední dny:

Po, St   8.00 - 12.00 hod. 

           13.00 - 17.00 hod. 

Neúřední dny:

Út, Čt    8.00 - 15.00 hod

Pá        8.00 - 14.00 hod.

Kancelář Na Pískovně 668, Liberec 14:

St      15.00 - 17.00 hod.

Kancelář Podlesí 548, Hodkovice nad Mohelkou:

Vždy první středa v měsíci:     15.00 - 17.00 hod.

 

Před návštěvou naší kanceláře si nejprve prosím ověřte telefonicky naši přítomnost  s ohledem na možný home office.

Jestliže Vám žádný z uvedených časů nevyhovuje,  kontaktujte nás a domluvíme si individuální termín.

 

V případě havárie nás můžete kontaktovat kdykoliv na některém z mobilních telefoních čísel.