Průvodce změnou správce

Nebojte se změnit současnou situaci,  správa nemovitostí s námi je tím správným řešením.

 

Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme:
 • se svoláním a naší účastí na shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí)
 • výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta)
 • uzavřením mandátní smlouvy na novou správu domu
Vyřídíme za Vás:
 • na základě plné moci společenství / bytového družstva vyzveme původního správce nemovitosti k předání dokumentů SVJ / BD v termínech potřebných pro plynulý přechod domu.
 • oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ / BD smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy
 • oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty

 

 

Seznam dokumentů pro změnu správy nemovitostí

 
Od původního správce nemovitostí si  převezmeme:
 • Seznam vlastníků či nájemníků
 • Pasporty bytů
 • Projektovou dokumentaci objektu
 • Prohlášení vlastníka
 • Hospodaření objektu za minulé období
 • Odečty médií a bytů  za minulé období
 • Vyúčtování za  poslední rok (vyúčtovací klíč)
 • Výše záloh  za poslední rok (rozúčtovací klíč)
 • Seznam prováděných revizí  na objektu
 • Seznam smluvních  vztahů s dodavateli služeb pro objekt
 • Návody k technologiím objektu

 

Pro další informace nám napište, zavolejte nebo se zastavte na naši provozovně.

Provozní doba       

Kancelář Jizerská 195/30, Liberec 15:

Úřední dny:

Po, St   8.00 - 12.00 hod. 

           13.00 - 17.00 hod. 

Neúřední dny:

Út, Čt    8.00 - 15.00 hod

Pá        8.00 - 14.00 hod.

Kancelář Na Pískovně 668, Liberec 14:

St      15.00 - 17.00 hod.

Kancelář Podlesí 548, Hodkovice nad Mohelkou:

St      15.00 - 17.00 hod.

 

Mimo úřední dny si nejprve prosím ověřte telefonicky přítomnost správců,  s ohledem na činnosti prováděné mimo provozovnu.

Jestliže Vám žádný z uvedených časů nevyhovuje,  kontaktujte nás a domluvíme si individuální termín.

 

V případě havárie nás můžete kontaktovat kdykoliv na některém z mobilních telefoních čísel.

 

 

V případě, že pro návštěvu naší kanceláře využijete MHD, doveze Vás k nám linka č. 19. Vystupte na zastávce ,,Lesní správa´´ kde přímo u této naše firma sídlí.