Protokol o vyúčtování

                        

Protože víme, že orientace v protokolech  vyúčtování není úplně nejjednoduší, níže naleznete jeho vzor a rozklíčování jednotlivých složek a čísel.

 

 

 

 

Protokol o vyúčtování:

Horní část slouží k identifikaci vlastníka či nájemníka a naleznete zde Váš variabilní symbol, označení jednotky, Vámi udanou korespondenční adresu, bankovní spojení  na které Vám bude vyplacen přeplatek ,  číslo bankovního účtu Vašeho domu a datumové rozmezí kterého se vyúčtování týká.

V první tabulce (Zálohy a náklady na jednotlivé služby) je uveden souhrn vyúčtování předpisů záloh na služby (dle výpočtových listů) celého roku a skutečného nákladu Vaší jednotky.                             

Např. u položky Vodné stočné, byl předpis záloh za 12 měsíců 3 207,- Kč a skutečný náklad 2 218,13 Kč.  Rozdíl pak činí přeplatek ve výši 988,87 Kč. Takto je postupováno i u ostatních služeb.   V případě našeho vzorového protokolu je pak konečný rozdíl ve výši 9 742,25 Kč. Jelikož se však stává, že v průběhu roku zaplatíte více nebo méně než stanovuje předpis ( dle  výpočtového listu), je třeba tento rozdíl započítat do celkového vyúčtování.  V tabulce zálohy a náklady souhrnně je uveden zůstatek k 31.12.2012 (vlastník zaplatil o 1 818,98 více než měl předepsáno). Po sečtení výsledku vyúčtování a zůstatku ke konci roku dostanete celkový přeplatek či nedoplatek . V našem případě 9 742,25 + 1 818,98 = 11 561,23 Kč (majitele jsme potěšili přeplatkem v této výši).

Spodní část protokolu a druhý list pak ukazují, jak se ke skutečnému nákladu dospělo. Vysvětlivky k jednotlivým službám a použitých jednotek k rozpočítání jsou uvedeny na konci protokolu.  Jako příklad si uvedeme rozúčtování vodného a stočného .

Nejprve se na konec protokolu podíváme na číselné označení složky SV a jednotky. Naměřená spotřeba m3 SV se skrývá pod číslem 15 a složka SV pod číslem 201. Zjistíme tedy, že spotřeba SV činí 21,8 m3 (odečty vodoměrů včetně výchozího a konečného stavu jsou  též uvedeny na druhé straně protokolu) a způsob rozúčtování pod číslem 201.

Nyní k tabulce orientační rozpis rozpočítání nákladů:

         Sloupec 1 – označení složky – 201= Vodné a  stočné

         Měsíce – časové uvedení vyúčtování  1-12 (v případě prodeje v průběhu roku např. v dubnu    

                          bude údaj 1-4).

 

         Sloupec 2 – procento celkového nákladu. Jelikož je SV účtována 100% dle odečtu podružných   

                              vodoměrů, je zde uvedeno číslo 100

 

          Sloupec 3 – náklad v Kč pro celý dům v daném poměru. Celková faktura SV činila 3 882 m3 za

                               cenu 322 417,- Kč. Je zde tedy uvedeno číslo 322417

 

          Sloupec  4 – jednotky za celý dům – dle faktury 3 882 (m3)

          Sloupec  5 – název jednotek (m3)

          Sloupec  6 – cena za dodanou jednotku. To je cena odvozená z  faktury tj. 322417:3882=83,054

                                 Kč/m3.

 

          Sloupec  7 – součet odečtených podružných vodoměrů v domě 3 168,74 m3

 

           Sloupec 8 – spotřeba jednotek v bytě – jak jsme již zjistili z předešlých údajů, odečet v tomto

                                 bytě činil 21,8 m3

 

          Sloupec  9 – průměr spotřeby za celý rok (21,8:12) 1,81667

 

          Sloupec  10 – skutečně dodané jednotky. Jelikož se v 99% případů nesejde součet odečtů  

                                  podružných vodoměrů s vodoměrem fakturačním, zde je uveden přepočet

                                  spotřeby m3 na podružný vodoměr  oproti spotřebě fakturačního vodoměru.

 

          Sloupec  11 – jednotky použité pro rozpočítání nákladu 15 – viz seznam na konci

 

          Sloupec  12 – skutečná cena 1 m3. Tato cena je vypočítána s ohledem na rozdíl v náměru

                                  vodoměrů. V našem případě byl odečet SČVK  3882 m3 a odečet podružných

                                  vodoměrů 3168,74 m3. Výsledná cena je spočítána tak, že celková částka

                                   faktury ( 322 417,-Kč) je vydělena odečtem podružných vodoměrů (3168,74 m3).

 

          Sloupec 13 – celkový náklad Vaší jednotky (převeden do horní tabulky jako skutečný náklad)

 

 

Takto je postupováno i u ostatních složek.  Trošku specifické je pak rozúčtování TUV a Tepla:

TUV (205) je vyúčtovávána  dle vyhlášky  tak, že náklad na ohřev vody činí 30%  plochy bytu a 70%  náměr vodoměrů TUV . K tomu je nutné ještě přidat spotřebu SV pro výrobu TUV. Z tohoto důvodu najdete v tabulce orientačního rozpisu rozpočítání nákladů ve třech řádcích. (205)

Teplo (202) – uveden přímý náklad a to z důvodu, že odpočtová firma dodá protokoly k jednotlivým bytům včetně zde uvedeného nákladu na tuto službu. Protokoly jsou pak součástí námi dodaného vyúčtování.

 

K vyúčtování služeb  přikládáme ještě  tabulku s uvedením celkových nákladů domu a seznamu revizí s daty jejich platností.

 

 

Přehled za období 01/2012 – 12/2012        
         
Dům:   U Lorety 146  
         
Společný        
FO k 1.1.       0,00 Kč
FO k 31.12.       4 026 995,00 Kč
         
xxx        
FO k 1.1.       124 641,31 Kč
FO k 31.12.       50 895,31 Kč
         
xxx        
FO k 1.1.       168 800,75 Kč
FO k 31.12.       65 271,76 Kč
         
xxx        
FO k 1.1.       141 242,37 Kč
FO k 31.12.       46 506,04 Kč
         
         
Náklady do vyúčtování:     Jednotky Cena celkem
         
Vodné stočné     3 882 m3 322 417,00 Kč
Teplo     936 GJ 855 726,00 Kč
TUV     1 942 m3 770 819,00 Kč
Spol. el. xxx     3 722 kWh 24 807,00 Kč
Spol. el. xxx     2 366 kWh 15 929,00 Kč
Spol. el. xxx     2 991 kWh 21 132,00 Kč
Spol. el. ADV net     2 463 kWh 16 582,00 Kč
Výtah xxx       18 383,00 Kč
Výtah xxx       18 383,00 Kč
Výtah xxx       17 597,00 Kč
Úklid xxx       18 960,00 Kč
Úklid xxx       16 320,00 Kč
Úklid xxx       19 584,00 Kč
Správa domu       129 600,00 Kč
         
Vyúčtování celkem:       2 266 239,00 Kč
         
         
         
Revize:       Platnost do:
         
Elektro       6.5.2015
Hromosvod       16.8.2016
Plyn       12.1.2014

 

V případě dotazů jsme Vám k dispozici. (nejlépe formou emailu -   josef.cihak@loreta-liberec.cz)

 

Provozní doba       

Kancelář Jizerská 195/30, Liberec 15:

Úřední dny:

Po, St   8.00 - 12.00 hod. 

           13.00 - 17.00 hod. 

Neúřední dny:

Út, Čt    8.00 - 15.00 hod

Pá        8.00 - 14.00 hod.

Kancelář Na Pískovně 668, Liberec 14:

St      15.00 - 17.00 hod.

Kancelář Podlesí 548, Hodkovice nad Mohelkou:

St      15.00 - 17.00 hod.

 

Mimo úřední dny si nejprve prosím ověřte telefonicky přítomnost správců,  s ohledem na činnosti prováděné mimo provozovnu.

Jestliže Vám žádný z uvedených časů nevyhovuje,  kontaktujte nás a domluvíme si individuální termín.

 

V případě havárie nás můžete kontaktovat kdykoliv na některém z mobilních telefoních čísel.

 

 

V případě, že pro návštěvu naší kanceláře využijete MHD, doveze Vás k nám linka č. 19. Vystupte na zastávce ,,Lesní správa´´ kde přímo u této naše firma sídlí.