Změny ve stanovách SVJ od 1.1.2014

Kdy a jak musíte změnit stanovy?

Vzhledem k tomu, že se okruh povinných náležitostí stanov oproti dnešnímu stavu podstatně rozšiřuje, je nutné změnit prakticky stanovy všech společenství vlastníků. Zejména pak:

  • přemístění sídla do domu SVJ,
  • popis způsobu uplatňování práv členů SVJ,
  • popis práv a povinností a způsob jednání a usnášení orgánů SVJ,
  • pravidla pro správu domu a pozemku a užívání společných částí,
  • pravidla pro tvorbu rozpočtu společenství, pro příspěvky vlastníků jednotek na správu domu a úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše.

SVJ byli povinni své stanovy přizpůsobit nové právní úpravě do 3 let od účinnosti nového občanského zákoníku, tj. do konce roku 2016.

Co se stane když není založeno SVJ?

Paragraf 1198 odst. 2 nového občanského zákoníku hovoří o tom, že do veřejného seznamu (tj. do katastru nemovitostí) se „nezapíše vlastnické právo k další převedené jednotce, pokud není prokázán vznik společenství vlastníků“. (Evidenci a zápis SVJ mají na starosti rejstříkové soudy v rámci krajských soudů.)

Z ustanovení zákona  tak vyplývá, že SVJ musí vzniknout a být zapsáno, v domech o pěti a více jednotkách a třech různých vlastnících. Pokud se tak nestane, prodej bytu či nebytového prostoru tak  nemůže být katastrem nemovitostí zapsán, při prodeji třetímu vlastníkovi, dokud SVJ nevznikne a nebude zapsáno u rejstříkového soudu.

 

Další doporučené změny stanov

Při změně stanov SVJ nemusíte provádět jen nutné úpravy, ale s ohledem na nový občanský zákoník lze úpravou stanov ulehčit také chod společenství vlastníků. Například při hlasování na shromáždění vlastníků již dle nového zákoníku stačí nadpoloviční většina přítomných hlasů, přičemž shromáždění je způsobilé usnášet se za přítomnosti vlastníků jednotek, kteří mají většinu všech hlasů. Mnoho starých stanov však obsahuje hlasovací kvóra upravena přísněji. Pokud tedy třeba plánujete v domě rozsáhlejší stavební úpravy, je vhodné předtím ze stanov vypustit všechna ustanovení, která jejich schvalovací proces oproti zákonné úpravě ztěžují.

Provozní doba       

Kancelář Hakenova 744, Stráž nad Nisou:

Úřední dny:

Po, St   8.00 - 12.00 hod. 

           13.00 - 17.00 hod. 

Neúřední dny:

Út, Čt    8.00 - 15.00 hod

Pá        8.00 - 14.00 hod.

Kancelář Na Pískovně 668, Liberec 14:

St      15.00 - 17.00 hod.

Kancelář Podlesí 548, Hodkovice nad Mohelkou:

Vždy první středa v měsíci:     15.00 - 17.00 hod.

 

Před návštěvou naší kanceláře si nejprve prosím ověřte telefonicky naši přítomnost  s ohledem na možný home office.

Jestliže Vám žádný z uvedených časů nevyhovuje,  kontaktujte nás a domluvíme si individuální termín.

 

V případě havárie nás můžete kontaktovat kdykoliv na některém z mobilních telefoních čísel.