top of page

Vznik Společenství vlastníků jednotek

V souvislosti se vznikem SVJ zajistíme tyto činnosti:
  • Účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění stanov a navržení členové výboru,

  • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi,

  • zpracování pravidel pro přispívání spoluvlastníků na provoz domu,

  • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze,

  • organizace a účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění,

  • zpracování návrhu na vklad společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek,

  • kompletní poradenství k této problematice.

bottom of page