top of page

Průvodce změnou správce

Nebojte se změnit současnou situaci, správa nemovitostí s námi je tím správným řešením.

Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme:
 • se svoláním a naší účastí na shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí),

 • výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta),

 • uzavřením mandátní smlouvy na novou správu domu.

Vyřídíme za Vás:
 • na základě plné moci společenství vyzveme původního správce nemovitosti k předání dokumentů SVJ v termínech potřebných pro plynulý přechod domu,

 • oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy,

 • oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty.

Seznam dokumentů pro změnu správy nemovitostí

Od původního správce nemovitostí si převezmeme:
 • seznam vlastníků či nájemníků,

 • pasporty bytů,

 • projektovou dokumentaci objektu,

 • prohlášení vlastníka,

 • hospodaření objektu za minulé období,

 • odečty médií a bytů za minulé období,

 • vyúčtování za poslední rok (vyúčtovací klíč),

 • výše záloh za poslední rok (rozúčtovací klíč),

 • seznam prováděných revizí na objektu,

 • seznam smluvních vztahů s dodavateli služeb pro objekt,

 • návody k technologiím objektu.

Pro další informace nám napište, zavolejte nebo se zastavte na naší provozovně.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SVJ – DPPO

Zdaňování příjmů u společenství vlastníků - postupuje dle § 18 ZDP Příjem SVJ, který je předmětem daně z příjmů: 1) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvk

Vznik Společenství vlastníků jednotek

V souvislosti se vznikem SVJ zajistíme tyto činnosti: Účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění stanov a navržení členové výboru, zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastní

SSBnet+

Našim klientům nabízíme možnost využívání aplikace SSBnet+. Umožňuje přistupovat k datům a informovat výbor nebo předsedu SVJ pomocí internetu. Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena včetně šifrované

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page