top of page

SSBnet+

Našim klientům nabízíme možnost využívání aplikace SSBnet+. Umožňuje přistupovat k datům a informovat výbor nebo předsedu SVJ pomocí internetu.


Jak funguje aplikace SSBnet+?

Jaké informace má k dispozici výbor SVJ či pověřený vlastník?

Jaké informace má k dispozici vlastník bytu?

Co dalšího aplikace nabízí?


Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena včetně šifrované komunikace. Klient se může přihlašovat zde:


a přistupovat k údajům o bytech, ke kterým má nějaký vztah (nájemce, vlastník, hospodář).

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SVJ – DPPO

Zdaňování příjmů u společenství vlastníků - postupuje dle § 18 ZDP Příjem SVJ, který je předmětem daně z příjmů: 1) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvk

Průvodce změnou správce

Nebojte se změnit současnou situaci, správa nemovitostí s námi je tím správným řešením. Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme: se svoláním a naší účastí na shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce

Vznik Společenství vlastníků jednotek

V souvislosti se vznikem SVJ zajistíme tyto činnosti: Účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění stanov a navržení členové výboru, zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastní

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page