top of page

Vznik Společenství vlastníků jednotek

V souvislosti se vznikem SVJ zajistíme tyto činnosti:
  • Účast na přípravné schůzce, kde se schválí konečné znění stanov a navržení členové výboru,

  • zpracování pozvánek na první schůzi shromáždění vlastníků a jejich rozeslání, příprava podkladů pro schůzi,

  • zpracování pravidel pro přispívání spoluvlastníků na provoz domu,

  • zajištění účasti notáře na první schůzi shromáždění vlastníků, včetně notářského zápisu ze schůze,

  • organizace a účast zástupce společnosti na první schůzi shromáždění,

  • zpracování návrhu na vklad společenství vlastníků do rejstříku společenství vlastníků jednotek,

  • kompletní poradenství k této problematice.

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ SVJ – DPPO

Zdaňování příjmů u společenství vlastníků - postupuje dle § 18 ZDP Příjem SVJ, který je předmětem daně z příjmů: 1) úroky z prodlení přijaté od vlastníků jednotek z důvodu prodlení s platbami příspěvk

Průvodce změnou správce

Nebojte se změnit současnou situaci, správa nemovitostí s námi je tím správným řešením. Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme: se svoláním a naší účastí na shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce

SSBnet+

Našim klientům nabízíme možnost využívání aplikace SSBnet+. Umožňuje přistupovat k datům a informovat výbor nebo předsedu SVJ pomocí internetu. Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena včetně šifrované

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page