top of page

Co Vám nabízíme

Naším cílem je zajistit Vám spokojené bydlení - starosti o správu Vaší nemovitosti přenechejte nám.

 • Vedení účetnictví,

 • vedení veškeré evidence dat domu, bytů a osob vlastníka v programu SSB2000,

 • zpracováváme podklady a každoroční účetní výkazy při sjednaném úvěru,

 • 24 hodinová havarijní služba,

 • internetový přístup k údajům bytu vlastníka (výpočtové listy, plochy bytu, provedené platby apod.),

 • zpracování evidenčních listů pro jednotlivé vlastníky,

 • výpočet, evidence záloh za služby a příspěvku na správu domu a pozemku (fond oprav),

 • roční vyúčtování služeb spojených s bydlení v dohodnutých termínech a metodou odsouhlasenou vlastníkem,

 • vedení účtu vlastníka a zajištění bankovního platebního styku a toku hotovosti,

 • administrativní pomoc při pořádání shromáždění vlastníků, (kontrola počtu osob, odsouhlasení způsobu vyúčtování, plány oprav, seznámení s pohybem na fondu oprav apod.),

 • zajišťujeme registraci a změny v rejstříku společenství,

 • prostřednictvím právního zástupce vymáháme pohledávky společenství,

 • zajišťujeme cenové nabídky na jednotlivé požadované práce,

 • veškeré opravy zadáváme dle pokynu vlastníků, na základě rozhodnutí výboru SVJ, předsedy SVJ nebo shromáždění,

 • smluvně zajistíme provoz veškerých technických zařízení a vybavení domu,

 • smluvně zajistíme úřední ověření bytových vodoměrů a měřící techniky,

 • provádíme dle pokynů vlastníka všechny periodické revize technických zařízení,

 • smluvně zajistíme dodávku veškerých služeb spojených s bydlením,

 • smluvně zajišťujeme dům z hlediska požární bezpečnosti,

 • jednáme jménem vlastníka s finančním úřadem, stavebním úřadem, hygienou apod.,

 • na základě pokynu společenství zajistíme pojištění domu,

 • smluvně provedeme přiznání daně z nemovitosti pro jednotlivé vlastníky bytů,

 • smluvně zajistíme úklid sněhu a zimní údržbu chodníků,

 • veškeré další služby a činnosti dle vzájemné dohody.

bottom of page