top of page

SSBnet+

Našim klientům nabízíme možnost využívání aplikace SSBnet+. Umožňuje přistupovat k datům a informovat výbor nebo předsedu SVJ pomocí internetu.

 

​Jak funguje aplikace SSBnet+?

Aplikace zajistí přístup nejen výborům SVJ či předsedům SVJ, ale zároveň i jednotlivým uživatelům bytu (vlastník, nájemce).

Jaké informace má k dispozici výbor SVJ či pověřený vlastník?

 • Pasport domu a všech bytů,

 • seznam dlužníků,

 • přístup k dokumentům vlastníků a nájemníků (výpočtové listy, vývoj plateb a uhrazení předpisů, odečty měřidel),

 • sledování stavu revizí i protokoly o revizích.

Jaké informace má k dispozici vlastník bytu?

 • Pasport bytů v osobním vlastnictví,

 • přístup k vlastním dokumentům (výpočtový list, protokol z vyúčtování apod.),

 • vývoj vlastních plateb a uhrazení předpisů,

 • odečty vlastních měřidel,

 • přehled o spotřebě měřidel a vývoji těchto spotřeb.

Co dalšího aplikace nabízí?

 • Nástěnku pro vyvěšování informací pro všechny uživatele,

 • elektronické doručování dokumentů (výpočtový list, protokol z vyúčtování služeb apod.),

 • nahlášení požadavků správci (změna počtu osob, změna záloh apod.),

 • dostupnost z počítače, tabletu i mobilu.

Data jsou na vysoké úrovni zabezpečena včetně šifrované komunikace. Klient se může přihlašovat zde:

 

a přistupovat k údajům o bytech, ke kterým má nějaký vztah (nájemce, vlastník, hospodář).

bottom of page