top of page

Průvodce změnou správce

Nebojte se změnit současnou situaci, správa nemovitostí s námi je tím správným řešením.

 

Po Vašem rozhodnutí Vám pomůžeme:
 • se svoláním a naší účastí na shromáždění vlastníků (odsouhlasení změny správce nemovitostí),

 • výpovědí původnímu správci domu (počíná běžet výpovědní lhůta),

 • uzavřením mandátní smlouvy na novou správu domu.

Vyřídíme za Vás:
 • na základě plné moci společenství vyzveme původního správce nemovitosti k předání dokumentů SVJ v termínech potřebných pro plynulý přechod domu,

 • oznámíme všem dodavatelům, se kterými má SVJ smluvní vztah, změnu správce domu a korespondenční adresy,

 • oznámíme všem vlastníkům v domě datum změny správce nemovitostí a aktuální předpis s novými kontakty.

 

 

Seznam dokumentů pro změnu správy nemovitostí

 
Od původního správce nemovitostí si převezmeme:
 • seznam vlastníků či nájemníků,

 • pasporty bytů,

 • projektovou dokumentaci objektu,

 • prohlášení vlastníka,

 • hospodaření objektu za minulé období,

 • odečty médií a bytů za minulé období,

 • vyúčtování za poslední rok (vyúčtovací klíč),

 • výše záloh za poslední rok (rozúčtovací klíč),

 • seznam prováděných revizí na objektu,

 • seznam smluvních vztahů s dodavateli služeb pro objekt,

 • návody k technologiím objektu.

 

Pro další informace nám napište, zavolejte nebo se zastavte na naší provozovně.

bottom of page